Begeistring

I baderingen blir det trangt
når takt og tone blir forlangt.
For da i baderingen bor
en merkelighet som er stor!