Boet

I baderingen er et bo,
et stiftet bo, gitt ved de to.
Og sønn og datter, ild og vann,
gjør himmelen og jorden sann.