Induksjon

I baderingen er det lurt
å føle at en det har turt
å være sant pålitelig.
For gleden er uslitelig.