Kart

I baderingen er et kart
et stykke lende åpenbart.
Og intellekt er enten bra
å ha eller å se bort fra.