Kjøret

I baderingen kjører bil
i dertil egnet kjørefil.
Og derfor er man ei sjåfør
når man er inne i et kjør.