Deduksjon

I baderingen er det kjøtt
når ikke måltidet er sprøtt.
Og dikt har kanskje kunnskap i
og ikke bare stor verdi.