Det å vente

I baderingen venter man
så utålmodig som man kan.
Men stedt i kø man heller ler.
Da kan man være kavaler!