Det å vise mot

I baderingen gir det blikk
å være veldig spesifikk.
Da får en nemlig reaksjon.
Og da passerer sånn sanksjon.