Levekår

I baderingen er man grønn.
For, er man det, så er man skjønn.
Man tenker krone er å få.
Det gjør ikke den som er blå.