Man er ekte

I baderingen tror man på
å stå for målet man vil nå.
Det ville vært helt ille om
man til et fremmed utfall kom!