Oppfyllelse

I baderingen er der rom
når det er så at den er tom.
Og derfor er det alltid slik
at man gjør baderingen rik.