Posisjon

I baderingen er det svært
å være endelig erklært.
Da kan man være ideal.
Og nå er man erklært gal.