På bittet

I baderingen er det kvikt
å være tro og tro på slikt
som Kristus hele tiden gir.
For det samvittigheten blir.